KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez GBX ELEKTRONIK Tomasz Jaworowski.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GBX ELEKTRONIK Tomasz Jaworowski z siedzibą przy ul. Władycze 1, 37-700 Przemyśl (dalej: ADO)

Dane kontaktowe

Z ADO można się skontaktować:

  • poprzez adres e-mail: gbx.gabrielaw@o2.pl,
  • telefonicznie pod numerem: 33 848 54 68,
  • pisemnie: GBX ELEKTRONIK Tomasz Jaworowski ul. Władycze 1, 37-700 Przemyśl lub ul. Dworska 9, 32-651 Nowa Wieś.

Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do momentu odwołania Pani/Pana zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • podmioty, którym ADO udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • podmioty którym ADO powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.