GBX ELEKTRONIK T. JAWOROWSKI SP. K.
37-700 PRZEMYŚL, UL. WŁADYCZE 1
NIP: PL7952570062, Regon: 522386722
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000978909

ODDZIAŁ / MAGAZYN / ADRES DO KORESPONDENCJI:
GBX ELEKTRONIK T. JAWOROWSKI SP. K
UL. DWORSKA 9
32-651 NOWA WIEŚ